Các chỉ số thể hiện hiệu quả chiến dịch Email Marketing

Các chỉ số thể hiện hiệu quả chiến dịch Email Marketing

Các con số cụ thể chính là ngôn ngữ tốt nhất để nói lên hiệu quả của các chiến dịch email marketing đang được thực thi. Mỗi chiến dịch được thể hiện thông qua nhiều chỉ số mang theo các ý nghĩa khác nhau mà các marketer cần nắm bắt để có được một bản báo cáo kết quả chiến dịch đầy đủ nhất. Bằng cách hiểu rõ những số liệu này, bạn còn biết được đâu là những chỉ số cần chú trọng đối với mục tiêu đã được đặt ra.

Open rate (tỷ lệ mở) của chiến dịch email marketing

Open rate hay tỉ lệ mở là phần trăm người nhận được email đã mở ra xem. Open rate sẽ được phân chia thành 2 chỉ số khác nhau là unique open và open times.

- Unique open: có thể được hiểu là số địa chỉ đã mở email khi nhận được và dùng thông số này để tính toán được open rate.

Công thức cụ thể như sau: Tỉ lệ mở = (số địa chỉ mở mail/tổng số mail được gửi)*100%

Ví dụ như sau: Với 1000 email được gửi đi nhận được 50 lượt mở, tương ứng bạn sẽ có tỷ lệ mở là (50/1000)*100% = 5%

- Open times: chính là số lần email được mở ra xem. Nếu là một người mới bắt đầu tìm hiểu về các chỉ số đo lường cho chiến dịch email marketing, bạn sẽ không khỏi thắc mắc khi open times thông thường sẽ lớn hơn unique open. Nguyên nhân xuất phát của điều đó là vì open times được đếm mỗi lần email được mở ra và một địa chỉ người nhận có thể mở email nhiều lần.

Tỷ lệ mở trong báo cáo của một chiến dịch email marketing

Vậy nếu unique open có thể giúp bạn đo lường chính xác tỉ lệ mở thì open times sẽ giúp bạn nhận biết được mức độ thu hút của nội dung gửi đi đối với người đọc. Nếu một email được xem nhiều lần, điều đó chứng minh rằng nội dung của bạn là hữu ích.

Click-through rate (Tỷ lệ click) của chiến dịch email marketing

Click-through rate chính là số liệu trực tiếp thể hiện khả năng “chiêu dụ” khách hàng về website. Không chỉ là open rate, click-through rate cũng là một con số được các marketer mong đợi. Tương tự với open rate, click-through rate sẽ được chia làm hai chỉ số là unique click và click-times.

 - Với unique click: tức số lần link được click duy nhất. Đặc biệt, nếu bạn đính kèm nhiều link trong nội dung email thì có thể thống kê unique click riêng biệt theo từng link để đo lường được link nào nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Và từ unique click có thể tính click-through rate theo công thức: Tỷ lệ click = (số lần link được click duy nhất/tổng số email được gửi)*100%.

- Click-times: được định nghĩa giống với open times, click-times là tổng số lần link được click và mỗi người nhận có thể click được nhiều lần trên cùng một link.

Tỷ lệ click chuột được thể hiển trong một báo cáo chiến dịch email marketing

Converion rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Conversion rate hay tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch email marketing là phần trăm người nhận hoàn thành một hành động mục tiêu mà bạn đã đề ra trước đó. Thông thường đây là những hành động được khách hàng tương tác trên website như đăng ký tư vấn, đăng ký tham gia sự kiện, đăng ký tài liệu,.... Bên cạnh đó, đây còn là một chỉ tiêu đo lường quan trọng cho hầu hết các marketers để tính toán lợi tức đầu tư (ROI).

Công thức được dùng để tính tỷ lệ chuyển đổi như sau: tỷ lệ chuyển đổi = (tổng số hành động được hoàn thành/tổng số email được gửi)*100%.

Các chỉ số khác thể hiện hiệu quả chiến dịch email marketing

Bên cạnh 3 nhóm chỉ số được nêu trên, một số thông số khác thể hiện được hiệu quả chiến dịch mà người thực hiện cần biết để chọn lựa chính xác những con số cần theo dõi đối với mục tiêu của từng chiến dịch.

- Tỷ lệ hủy đăng ký nhận thư (unsubscribed rate) là phần trăm số người nhận email đã click vào nút “Hủy đăng ký” được chèn bên dưới email của bạn.

Tổng số unsubscribed được thể hiện trong một báo cáo chiến dịch

- Tỷ lệ thoát (bounce rate) là phần trăm số email không được gửi thành công vào hộp thư đến của người nhận.

- Tỷ lệ chuyển tiếp hoặc chia sẻ email (Email sharing/forwarding rate) là phần trăm số người nhận chuyển tiếp email đến bạn bè của mình hoặc chia sẻ thông tin bằng cách click vào các nút “chia sẻ” có trong email của bạn.

- ROI tổng thể (overall ROI) hay lợi tức đầu tư tổng thể chính là tổng doanh thu so với tổng số chi tiêu bạn đã dùng cho chiến dịch của mình.

- Tốc độ tăng trưởng của danh sách email (list growth rate) là tốc độ mà danh sách của bạn đã tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định.

 

>>> Marketer không thể bỏ qua

Chi tiết các bước xây dựng kế hoạch email marketing 

Các tuyệt chiêu gửi email tránh vào spam cho chiến dịch email marketing

Có thể bạn cũng thích