CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN

Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trực tiếp trên website Gwebmail.vn. Sau khi thanh toán, khách hàng sử dụng dịch vụ bằng cách đăng nhập và khởi tạo các chiến dịch Email Marketing trên Gwebmail.vn.