CHÍNH SÁCH Đổi - Trả

Gwebmail.vn không áp dụng hình thức đổi – trả gói dịch vụ đã thanh toán. Khi muốn sử dụng gói dịch vụ khác, khách hàng phải thực hiện thanh toán với gói dịch vụ mong muốn.

 

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Hình thức bảo hành sản phẩm của Gwebmail.vn

Trong quá trình sử dụng gói dịch vụ của GWebMail, nếu có bất cứ lỗi nào trong chức năng của hệ thống, vui lòng liên hệ contact@gwebmail.com.vn để được khắc phục nhanh nhất.

2. Quy định về trách nhiệm bảo hành dịch vụ

Gwebmail.vn sẽ có trách nhiệm khắc phục những lỗi của hệ thống trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của GWebMail.

3. Các trường hợp không được bảo hành

Các trường hợp do khách hàng không nhập đúng thông tin về thông số cơ bản của chiến dịch, nội dung chiến dịch, các thông tin cá nhân của khách hàng.