Hướng dẫn sử dụng dịch vụ GWEBMAIL - Giải pháp Email marketing theo từng lĩnh vực, ngành nghề

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBMAIL

6. Các thao tác có thể thực hiện đối với chiến dịch trên GWEBMAIL:

        a. Xem chi tiết chiến dịch:

Trên màn hình quản trị chiến dịch, nhấp vào biểu tượng bên phải “Tên chiến dịch” sẽ có các dòng lệnh hiện ra. Chọn “Chi tiết” để xem chi tiết chiến dịch

        b. Chỉnh sửa nội dung email:

Chức năng “Chỉnh sửa” không thực hiện được với chiến dịch chưa thanh toán hoặc chiến dịch đang hoạt động.

- Để thực hiện việc chỉnh sửa nội dung email, bạn thực hiện lần lượt các bước sau:

   + Trên màn hình quản trị chiến dịch, nhấp vào biểu tượng bên phải “Tên chiến dịch” sẽ có các dòng lệnh hiện ra. Chọn “Chỉnh sửa” để chỉnh sửa chiến dịch.

   + Sau khi chỉnh sửa xong, chọn hình thức gửi và hệ thống sẽ tự động thực hiện chiến dịch của bạn.  

        c. Ngừng/Tiếp tục chiến dịch

        d. Xóa chiến dịch