Hướng dẫn sử dụng dịch vụ GWEBMAIL - Giải pháp Email marketing theo từng lĩnh vực, ngành nghề

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBMAIL

 

4. Tạo chiến dịch Quảng cáo:

        4.1 Chiến dịch Quảng cáo cơ bản:

Để tạo chiến dịch mới, bạn thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Trên giao diện “Báo cáo tổng hợp” của hệ thống, bạn nhấn vào nút “Tạo chiến dịch mới” rồi chọn "Chiến dịch quảng cáo".

- Bước 2: Thiết lập các thông tin cơ bản của chiến dịch. Sau đó nhấn “Tiếp tục”.

- Bước 3: Chọn mẫu email mong muốn. Lưu ý: mẫu email sẽ được thay đổi và chỉnh sửa sau khi thanh toán.

- Bước 4: Sau khi đã thiết lập các thông số cơ bản và chọn mẫu email. Nhấn vào nút “Thanh toán” nằm ở góc phải màn hình. Sau đó, bạn nhập mã khuyến mãi (nếu có) và chọn “Thanh toán”. Tiền của chiến dịch sẽ được hệ thống trừ vào số dư của tài khoản.

- Bước 5: Sau khi thanh toán xong, bước tiếp theo là “Chỉnh sửa mẫu email cho chiến dịch”. Bạn chỉ cần sử dụng các thao tác kéo thả đơn giản để chỉnh sửa mẫu.

- Bước 6: Gửi email. Gửi email sẽ có 2 hình thức gồm: “Gửi chiến dịch ngay” hoặc “Lên lịch” cho chiến dịch

+ Đối với hình thức “Gửi ngay”, bạn chỉ cần nhấn vào nút “Gửi ngay” hệ thống sẽ tự động thực hiện chiến dịch cho bạn.

+ Đối với hình thức “Lên lịch”, bạn thiết lập lịch mong muốn rồi “Hoàn thành”. Hệ thống sẽ bắt đầu gửi email đúng lịch bạn đã thiết lập.

Hoàn tất các bước nêu trên, bạn đã khởi tạo thành công 1 chiến dịch email marketing trên hệ thống GWEBMAIL.

        4.2 Chiến dịch Quảng cáo nâng cao:

Chiến dịch nâng cao cho phép bạn sử dụng kết quả của các chiến dịch cơ bản đã và đang chạy để tiếp thị lại. Để tạo các chiến dịch tiếp thị lại, bạn thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Trên giao diện “Báo cáo tổng hợp” của hệ thống, bạn nhấn vào nút “Tạo chiến dịch mới” rồi chọn "Chiến dịch quảng cáo" với hình thức "Nâng cao". 

- Bước 2: Thiết lập các thông tin cơ bản của chiến dịch rồi bấm tiếp tục

- Bước 3: Lựa chọn mẫu email

- Bước 4: Chỉnh sửa thiết kế, nội dung email như mong muốn. Sau đó “Lên lịch” hoặc “Gửi ngay” cho chiến dịch

*Lưu ý: Số tiền trong tài khoản của bạn cần lớn hơn 50.000 đồng để có thể thực hiện chiến dịch

        4.3 Hướng dẫn lên lịch cho chiến dịch:

Lên lịch là tính năng để bạn có thể đặt trước lịch gửi cho chiến dịch như mong muốn. Các chế độ lập lịch trong hệ thống GWEBMAIL gồm có:

- Lịch lặp lại theo ngày

- Lịch lặp lại theo tuần

- Lịch lặp lại theo năm

Để lập lịch cho chiến dịch, sau khi tiến hành xong các bước thiết kế mẫu email. Bạn nhấn vào chức năng “Lập lịch” và thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Trên màn hình lập lịch, chọn “Tạo lịch mới”

- Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin và chọn lịch như mong muốn. Sau đó, nhấn “Lưu thông tin”

- Bước 3: Sau khi lưu, lịch cho chiến dịch sẽ hiển thị trên bảng thống kê như sau