Hướng dẫn sử dụng dịch vụ GWEBMAIL - Giải pháp Email marketing theo từng lĩnh vực, ngành nghề

Hướng dẫn sử dụng hệ thống GWEBMAIL

 

3. Xác thực người gửi:

Người gửi chính là địa chỉ email bạn sử dụng để truyền đi các thông điệp của mình. Để những email được gửi đi vào thẳng inbox của khách hàng mà không bị các bộ lọc spam nghi ngờ bạn cần thực hiện các bước để xác thực địa chỉ email của mình.

- Bước 1: Vào trang danh sách người gửi từ trang Báo cáo tổng quan, chọn “Tạo và xác thực người gửi mới”

- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Sau đó bấm “Lưu thông tin”.

- Bước 3: Email xác nhận sẽ được gửi vào hộp thư của email được sử dụng để tạo người gửi. Bấm kích hoạt trong email xác nhận là bạn đã tạo người gửi mới thành công.